สสส.ขยายเครือข่าย-คนเมืองหนุนปลูกสมุนไพรบริโภคเอง

 

สสส.ขยายเครือข่าย-คนเมืองหนุนปลูกสมุนไพรบริโภคเอง

 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว ถึง “โครงการ สวนผักคนเมือง” ที่ สสส.ทำร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ในระยะที่ 3 ว่า นอกจากการเปิดรับกลุ่มชุมชนหน้าใหม่ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมแล้ว โครงการจะเพิ่มเติมความรู้ในด้านการปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพรไทยให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดการบริโภคอาหารให้เป็นยา โดยเฉพาะพืชที่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่จำกัด ทนในสภาพอากาศในเขตเมืองได้ และสามารถนำไปปรุงด้วยวิธีการที่ไม่ ซับซ้อน ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรในเขตเมือง มีพื้นที่ปลูกไม่มาก กระทั่งอยู่ในเขตชุมชนแออัด และต้องการปลูกเพื่อการบริโภคจริงในชีวิตประจำวัน

นายวีรพงษ์ กล่าวว่า สสส.ยังวางแผนเพื่อขยายพื้นที่กิจกรรมไปตามชุมชนเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีความสนใจในแนวคิดนี้ โดยจะเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มชุมชน หรือโรงเรียนที่มีความพร้อม ได้รวมกลุ่มและมีที่ดินส่วนกลางที่สามารถจัดสรรทำกิจกรรมได้

นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนในฐานะผู้จัดการ “สวนผักคนเมือง” กล่าวว่า กิจกรรมในปีนี้ยังเน้นด้านนวัตกรรม ด้วยการสร้างวิธีการทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่เขตเมืองย่านมีนบุรี-หนองจอก ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ จะต้องมีการสำรวจและปรับปรุงเพื่อหาวิธีการเฉพาะตัว พัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับตนเองหรือในชุมชนแออัด ที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็จะต้องมีวิธีจัดการที่สอดคล้องกับปัญหา ทั้งนี้ กิจกรรมระยะที่ 3 จะใช้เวลากว่า 1 ปี โดยมีเป้าหมายการสร้างกลุ่มชุมชนเข้าร่วมเครือข่ายประมาณ 30 โครงการ เพิ่มเติมจาก 2 ระยะแรก ที่พัฒนาไปแล้วกว่า 90 โครงการ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

Shares:
QR Code :
QR Code