สสส. – กทม. เปิดพื้นที่เรียนรู้อาหารสุขภาวะต้นแบบ “ตลาดเขียว จตุจักร” แลนด์มาร์คสายสุขภาพแห่งใหม่ ให้คนเข้าถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                  เปิดแล้ว! “ตลาดเขียว จตุจักร” แลนด์มาร์คสายสุขภาพแห่งใหม่ สสส. สานพลัง กทม. ลุยเปิดพื้นที่ต้นแบบสร้างการเรียนรู้อาหารสุขภาวะ ดึง 20 เกษตรกรตัวจริง ขนผัก-ผลไม้ปลอดสาร อาหารปลอดภัยราคาดี พร้อมแบ่งปันเรื่องราวจากแปลงผักสู่จานอาหาร ทุกวันศุกร์ 15 ก.ย.-15 ธ.ค. นี้

                  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่โดมขาวริมรั้ว ประตู 1 ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัย เน้นลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการ สสส. สานพลัง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. และกว่า 20 ภาคีเครือข่ายอาหารสุขภาวะ เปิดพื้นที่เรียนรู้อาหารสุขภาวะต้นแบบ “ตลาดเขียว จตุจักร” เน้นหลักการสำคัญ 8 เรื่อง 1.พื้นที่กระจายผลผลิตอินทรีย์ อาหารปลอดภัยสู่คนเมือง 2.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ 3.มีที่มาจากเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง 4.มีมาตรฐานรับรอง PGS หรือออร์แกนิค 5.ราคาเป็นธรรม 6.พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 7.กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 8.เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการตลาดเขียว เกษตรกร และผู้บริโภค

                  “ตลาดเขียว ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การผลิต ไปสู่การกระจาย การแปรรูป การตลาด และผู้บริโภค ที่ผ่านมา เกิดต้นแบบตลาดเขียวถึง 88 แห่ง ใน 19 จังหวัด และขยายผลผ่านการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทำให้เกิดตลาดเขียวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกกว่า 338 แห่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 96,000 ราย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 114 ล้านบาท ซึ่งนอกจากช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอาหาร ยังสร้างพลเมืองอาหารที่มีทักษะ จิตสำนึกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ รวมพลังเป็นชุมชนอาหารที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Gindee Club” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

                  นายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักร มีความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ต้นแบบให้กับตลาดอื่นๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตลาดที่มีคุณภาพระดับสากล และสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้คนพิการ กลุ่มเปราะบาง” สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ สสส. จึงได้สนับสนุนพื้นที่ “ตลาดเขียว จตุจักร” กว่า 600 ตรม. ให้เป็นทางเลือกของคนเมืองในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน ส่งต่ออาหารปลอดภัยในราคาเป็นธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่ม 15 ก.ย.-15 ธ.ค. นี้ โดยคาดว่าจะมีคนเข้าร่วม 30,000-40,000 คน

Shares:
QR Code :
QR Code