“สสส”หนุน อบต.ผนึกแนวร่วม มุ่งใช้สมุนไพร

หวังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

“สสส”หนุน อบต.ผนึกแนวร่วม มุ่งใช้สมุนไพร          มูลนิธิสุขภาพไทย ผนึกกำลังร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สสส.ทำพิธีร่วมลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยมีตัวแทนจาก อบต.จาก 10 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 6 หลังพบคนไทยใช้สมุนไพรเพียงแค่ 1%

 

          นพ.วิชัยโชควิวัฒน์  รองประธานกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.จึงได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง อบต.และเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านขึ้นสนับสนุนการใช้สุมนไพรพื้นบ้านในครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยใช้สมุนไพรไม่ถึง  1% ของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อเทียบกับจีนและอินเดีย ใช้สมุนไพรสูงถึง 1 ใน 5 หรือประมาณ 20% โดยเฉลี่ย จึงคาดว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะกระตุ้นให้มีการพัฒนาสมุนไพรใช้ในชุมชนมากขึ้น

 

          ทางด้าน นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้คัดสรร อบต.ที่มีตัวอย่างการทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรม นำร่องเป็นกรณีศึกษาให้กับ  อบต.อื่นๆ เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ถ้านำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ โรคภัยไข้เจ็บมากกว่า 70% สามารถดูแลกันเองได้ภายในครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 07-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code