สสวท.แนะถามราคาตำราเรียนก่อนซื้อ

ที่มา :  ข่าวสด


สสวท.แนะถามราคาตำราเรียนก่อนซื้อ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนทำเรื่องจัดซื้อ


ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) ของ สสวท. รวมทั้งแบบฝึกหัดและแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2562 จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยต่างสำนักพิมพ์ (แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสามารถสอบถามได้โดยตรงที่สำนักพิมพ์ ซึ่งสำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้กับผู้สั่งก่อนเปิดภาคการศึกษา ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนทำเรื่องจัดซื้อ


ทั้งนี้ หนังสือเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.3 และ ม.6 สอบถามและสั่งซื้อได้ที่องค์การค้าของ สกสค. โทร. 0-2538-3033, 0-2514-4007 www.suksapanpanit.com หนังสือเรียนเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบถามและสั่งซื้อที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2255-4433, 0-2218-9891, 08-6323-3704 www.chulabook.com หรือสอบถาม สำนักบริการวิชาการ สสวท. bit.ly/ipstbook สำหรับสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนติดต่อได้ที่ องค์การค้าของ สกสค. และระดับมัธยมศึกษา ติดต่อที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ