สสม.เดิน วิ่ง (ทวงสิทธิ) ผู้ไม่สูบบุหรี่

featured

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานตะวันยิ้ม สวนลุมพีนี แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย จัดกิจกรรม “สสม.เดิน วิ่ง (ทวงสิทธิ) ผู้ไม่สูบบุหรี่” เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่มือสอง และให้สถานที่สาธารณะยังคงเป็น “ปอด” ของคนเมืองต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code