สสม.จัดอบรมสร้างอาชีพให้เด็กปอเนาะ

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย


สสม.จัดอบรมสร้างอาชีพให้เด็กปอเนาะ thaihealth


สสม. อบรมสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างให้นักเรียนปอเนาะ เพื่อเสริมสร้าง ทักษะวิชา ความรู้ และพัฒนาความสามารถ 


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติสร้างอาชีพให้กับนักเรียนปอเนาะ ภายใต้โครงการปอเนาะสร้างสุข เพื่อเสริมสร้าง ทักษะวิชา ความรู้ และพัฒนาความสามารถ การประกอบอาชีพ วิชานอกหลักสูตรสถาบันปอเนาะ สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนปอเนาะอิสลาฮูดดีน 


สถาบันปอเนาะปอเนาะอิสลาฮูดดีน เป็นโรงเรียนสอนประจำ(นักเรียนพักในโรงเรียน) เป็นกระท่อมหลังเล็กๆ เรียกว่าปอเนาะ อาศัยร่วมกันหลังละ 2-3 คน โดยปกติโรงเรียนจะสอนนักเรียนในเวลาเช้า และช่วงค่ำ ในช่วงตอนบ่ายทางสสม.จัดอบรมสร้างอาชีพให้เด็กปอเนาะ thaihealthปอเนาะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเป็นโอกาสดีที่ สสม.เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการสร้างอาชีพเป็นการฝึกทักษะการสร้างอาชีพให้เด็กๆ ในปอเนาะ และการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนและปอเนาะในอนาคต


ปอเนาะจะจัดเวลาว่างในช่วงบ่ายสอนการเย็บผ้าให้กับนักเรียน โดยจะแบ่งช่วงเวลาให้นักเรียนผู้หญิงได้เรียนกันทุกๆคน ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทาง สสม.เข้ามาสนับสุนกิจกรรมให้กับทางปอเนาะ โดยปกติแล้วฐานะทางบ้านของนักเรียนปอเนาะก็ลำบากอยู่แล้ว ทางปอเนาะก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรจากเด็กนักเรียน ส่วนครูที่สอนก็เป็นครูจิตอาสาที่เข้ามาช่วยสอนโดยไม่มีเงินเดือน ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของปอเนาะที่จบไปแล้วกลับมาช่วยบาบอสอนน้องๆ บาบอปะสุเลาะกล่าว


กิจกรรมดังกล่าวสร้างความตื่นเต้น ความสนใจให้กับนักเรียนปอเนาะมาก สังเกตุได้จากสีหน้าและแววตาของนักเรียนปอเนาะที่เอี่ยมไปด้วยความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code