สสช. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

สื่อโทรทัศน์ช่วยสื่อสารได้ผลที่สุด

 

สสช. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย          เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย พร้อมแนะพ่อแม่จะรับรู้ปัญหาลูกได้ต้องใกล้ชิดแบบเพื่อนสนิท

          นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการสำรวจเกี่ยวกับเยาวชนไทยในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นับว่าดีกว่าเมื่อ 10 ปีก่อนมาก นอกจากนี้เยาวชนยังสนใจข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 84.4 รองลงมาเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ ส่วนลำดับสุดท้ายเป็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ทั้งนี้เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ต้องออกไปหางานทำเพื่อให้ได้เรียนหนังสืออีกด้วย  ส่วนผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นด้านการเกษตร พนักงานบริการ และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เป็นต้น โดยเยาวชนในวัยทำงานต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ แต่กลับพบอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนเพิ่มขึ้น ขณะที่การดื่มสุราลดลง

          สำหรับช่องทางที่จะสื่อสารกับเยาวชนให้ได้ผล ควรเป็นโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่เยาวชนนิยมมากกว่าสื่ออื่น ขณะเดียวกัน เยาวชนยังเห็นว่าการอยู่กินกันก่อนแต่งงานเป็นเรื่องผิดศีลธรรม แต่ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการอยากลอง อย่างไรก็ตาม พ่อกับแม่มักเป็นที่พึ่งแหล่งแรกของเยาวชนในยามที่มีปัญหาเสมอ ดังนั้น พ่อแม่ต้องทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจและมั่นใจทุกขณะ ไม่ว่าลูกจะทำผิดพลาดร้ายแรงเพียงใด โดยการให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนเป็นเพื่อนสนิท เชื่อว่าจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update:24-09-51

 


 

Shares:
QR Code :
QR Code