สสจ.เลย แนะวิธีป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สสจ.เลย แนะวิธีป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แนะวิธีป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว สังเกตสุขภาพร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัว


นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในขณะนี้สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลง ซึ่งความชื้นและอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีจึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน โดยโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โรคปอดบวม โรคเมอร์ส โรคสุกใส โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก และไข้หวัดนก โดยกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายคือกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง


ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุข จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และปฏิบัติตัว ดังนี้ 1.รักษาร่างกายให้อบอุ่น 2.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 3.รักษาความสะอาดของร่างกาย 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 5.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 7.ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 8.หมั่นสังเกตสุขภาพร่างกายของตนเองและบุคคลในครอบครัว


สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอหากมีไข้สูงเกิน 2 วันควรรีบไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือ สถานบริการสาธารณสุขทันที

Shares:
QR Code :
QR Code