สสจ.มหาสารคามชี้อากาศเย็น เหตุป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

สสจ.มหาสารคามชี้ประชาชนยังคงต้องเผชิญกับอากาศหนาวต่อเนื่อง แม้ว่าระยะนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่ม โดยเฉพาะโรคปอดบวม พบผู้ป่วยแล้วกว่า 200 ราย

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าระยะจะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้น แต่จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคามปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศไม่ทัน ล่าสุดพบผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐมากกว่าวันละ 500 ราย

ทั้งนี้ ส่วนมากเป็นเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม ซึ่งพบผู้ป่วยปอดบวมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มียอดสะสมแล้ว 282 ราย เป็นเพศหญิง 146 ราย เพศชาย 136 ราย พบมากที่อำเภอกุดรัง นาดูน และอำเภอบรบือ ตามลำดับ พบมาในเด็กอายุ 0-4 ปี รองลงมคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 55-64 ปี

ผู้ป่วยจะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ จาม น้ำมูกไหล เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซึ่งหากผู้ปกครองพบบุตรหลานมีอาการดังกล่าวติดต่อกัน 3 วัน ควรต้องรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไป

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน จะมีอาการไม่ดื่มน้ำ ไม่ดื่มนม มีไข้สูง หายใจหอบ ปากเล็บ มือเท้าเขียว และกระสับกระส่าย จะต้องรีบพาเด็กพบแพทย์เพื่อให้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ