สสจ.พังงาเตือนประชาชนร่วมมือร่วมใจ ห่างไกลไข้หวัดใหญ่

 

สาธารณสุขจังหวัดพังงา เตือนประชาชนร่วมมือร่วมใจ ห่างไกลไข้หวัดใหญ่ ช่วงตั้งแต่ 1 ม.ค.55 – ม.ค. 56 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 333 ราย ช่วงอายุเด็ก 4-14 ปี

นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในต่างประเทศขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลระบาดประจำปีของไข้หวัดใหญ่แล้ว สำหรับในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวก็มักจะมีผู้ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น แต่จากการเฝ้าระวังของประเทศไทย ยังไม่พบการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน หรือผิดปกติ

สำหรับจังหวัดพังงา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 จนถึง 14 มกราคม 2556 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 333 ราย ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบมากในอำเภอเมือง รองลงมา อำเภอตะกั่วทุ่ง และทับปุด โดยช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ ช่วงอายุต่ำกว่า 4 ปี รองลงมาช่วงอายุ 5-9 ปี และช่วงอายุ 10-14 ปี

 “จากการเฝ้าระวังของจังหวัดพังงา ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และไม่พบการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนหรือผิดปกติ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวและว่า 

ในส่วนของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้น จึงแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติ 4 พฤติกรรมเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เป็นนิสัย คือ ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ-จามด้วยกระดาษทิชชู สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลังไอ-จาม-สั่งน้ำมูกก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังดูแลผู้ป่วยเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย ไอ-จาม หยุดงาน หยุดเรียน หยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเมื่อป่วย ไอ-จาม ทั้งนี้ หากมีอาการไข้หวัดที่มีอาการรุนแรงเช่น ไอมาก เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ไข้สูงมากกว่า 2 วัน หรือหญิงมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรังต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code