สวัสดีปีใหม่ เริ่มต้นดี ชีวิตดี

สวัสดีปีใหม่ เดินหน้าเข้าสู่ พ.ศ.2557 ตรงกับ ค.ศ.2014 อย่างมีความหมายยิ่งกับทุกชีวิตในโลกใบเล็กและประเทศที่ต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

แต่อย่างน้อยที่สุดในวันที่โลกได้หมุนเข้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่ากับใหม่ เราก็ได้เห็นและรับรู้ได้ถึงความสุข ความปรารถนาดี ส่งคำอวยพรด้วยถ้อยคำที่สรรหากลั่นมาจากหัวใจหรือไม่เสาะหาหยิบยกประโยคดีๆ ออกมาเตือนสติ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานสื่อสารถึงกันและกันอย่างมากมาย

ยิ่งในโลกออนไลน์ จะพบกับความหลากหลายที่สามารถสร้างสีสันและให้ความรู้สึกดีๆ ในหลายแง่มุมในหลากหลายสาระ ผู้รับสามารถเข้าถึงแก่นโลกและแก่นธรรมนำไปปฏิบัติตนให้พบพานกับความสุขตลอดปีไม่ยากเลย

เช่นกันปีนี้ได้เห็นบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนกว่า 50 องค์กร จัดขึ้น ณ ฑลพิธีท้องสนามหลวง บอกได้คำเดียวว่า สุดยอด

ผู้คนจากทุกสารทิศต่างทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องชนิดเต็มพื้นที่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทำให้นึกถึงภาพและบรรยากาศวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้คนเข้าร่วมสวดมนต์จะขนาดไหน

นึกไปถึงจำนวนผู้คนและครอบครัวที่จูงมือกันไปร่วมกิจกรรมในวันส่งท้ายคืนข้ามปี อย่างน้อยช่วยให้ผู้คนลดละจากเฉลิมฉลองข้ามปีด้วยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความสูญเสีย และความเศร้าทั้งหลายจากการเกิดอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาทในทุกปีลงได้

อย่างน้อยช่วยส่งเสริมให้ชีวิตและครอบครัวได้ค้นพบความสุขใจ ความอบอุ่น เข้าถึงความสงบ ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต เพ่งพินิจกับการคิดก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่ตกอยู่ในความประมาท นับเป็นอานิสงส์มงคลชีวิตโดยแท้

สุดท้ายในการรับศักราชใหม่ ขอน้อมนำพรปีใหม่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้คนไทยมีความสุข และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ตอนหนึ่งความว่า…

“..จะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตน และงานของชาติ จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา…..”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code