‘สวมหมวกกันน็อก’ ให้ลูก ลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ

ที่มา : MGR Online


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'สวมหมวกกันน็อก' ให้ลูก ลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ thaihealth


สสส.จับมือ สอจร.เผยเด็กตายจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์อันดับ 1 ห่วง 93% ไม่มีการสวมหมวกกันน็อก เตือนเปิดเทอมใหม่พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรสวมหมวกกันน็อกให้เด็กลูกทุกครั้งที่ไปรับส่ง


นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าภาคกลาง คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.ภาคกลาง) กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่า ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง สถิติการเสียชีวิตในเด็กอายุ 1-14 ปี จากอุบัติเหตุและความรุนแรง มีจำนวนถึง 32,297 ราย โดย เม.ย.มีจำนวนถึง 3,652 ราย ทั้งนี้ สาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอันดับ 1 มาจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งข้อมูลของมูลนิธิไทยโรดส์พบว่า มีการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กที่เป็นผู้โดยสารเพียง 7% จึงมีกลุ่มเด็กถึง 93% ที่มีความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ ช่วงเปิดเทอมนี้จึงอยากเชิญชวนผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์ไปรับส่งบุตรหลานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกหลานตนเอง สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถจักรยานยนต์ อย่าคิดว่าเดินทางใกล้ ๆ แค่นี้เอง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้


"สสส.และ สอจร. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงจัดทำโครงการมาตรการองค์กร ชวนชุมชนและสถาบันการศึกษารณรงค์ร่วมกันในเรื่องขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง เราต้องปลูกฝังวินัยเรื่องความปลอดภัยในเด็ก ที่ผ่านมาเรารณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในเด็กที่ผู้ปกครอง และกำลังขยายผลไปยังสถานศึกษาโดยร่วมกับครู โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกัน” นายชิษนุวัฒน์ กล่าว


'สวมหมวกกันน็อก' ให้ลูก ลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ thaihealth


นายชิษนุวัฒน์ กล่าวว่า สสส.สนับสนุนเครือข่ายทั้งศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใน 4 ภาคทั่วประเทศ ผ่านศูนย์วิชาการเพื่อควาปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ทั้ง 4 ภาค โดยการทำงานร่วมกันของชุมชนทั้ง ครู ผู้ปกครองและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งเป้าสร้างศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในการเดินทางทั่วประเทศ และในขณะนี้กำลังขยายผลไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ โดยผลักดันให้โรงเรียนสร้างที่แขวนหรือที่เก็บหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคไว้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาผู้ปกครองลืมหยิบหมวกกันน็อคของบุตรหลานมาด้วยในช่วงมารับกลับบ้าน


ในโครงการของเรา คือ ให้โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กทำที่แขวน เด็กจะได้ฝึกเรื่องของวินัยมีความรับผิดชอบไปด้วย คือ ลงจากรถปุ๊บเอาหมวกไปแขวนให้เป็นที่ ขากลับก็หยิบหมวกมาใส่รัดคางให้เรียบร้อยและไปขึ้นรถพ่อแม่กลับบ้าน และยังเป็นการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่เด็กด้วย ขณะที่โรงเรียนก็ต้องเข้าใจว่า ทำไมต้องสนับสนุนล็อกเกอร์ ที่แขวนหมวก ซึ่งจะเป็นการป้องกันการลืมหมวกของผู้ปกครองในตอนมารับลูกหลานกลับบ้าน และจะโยงไปถึงเรื่องของการสร้างวินัยให้กับเด็ก สร้างความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา เด็กต้องฝึกเรื่องการดูแลตัวเองไปในตัวด้วย อีก 20 ปีข้างหน้า เราก็อยากให้คนไทยมีวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยติดตัวตั้งแต่เด็ก การสวมหมวกนิรภัยไม่ใช่แค่ว่าเราป้องกันความเสี่ยงในเด็กเท่านั้นแต่ยังใส่ใจเรื่องวินัยของเด็กด้วย เรากำลังสร้างเด็กในอนาคตที่มีวินัยมีความรับผิดชอบ” นายชิษนุวัฒน์ กล่าว


นายชิษนุวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากค่าใช้จ่ายของเด็กเกี่ยวกับเครื่องแบบและอุปกรณ์การศึกษาที่รัฐบาลสนับสนุนมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนด้วย คือ เรื่องการแจกหมวกนิรภัยให้กับเด็ก เรามีพรบ.เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็อยากฝากรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code