สวนสาธารณะ จักรยาน เสริมกิจกรรมทางกาย

สวนสาธารณะ จักรยาน เสริมกิจกรรมทางกาย

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หากดูสถิติการออกกำลังกายประจำของประชากรไทย อายุ 11 ขวบขึ้นไปพบว่า ในปี 2552 มีคนไทยที่ออกกำลังกาย 30 นาทีต่อครั้ง และ 3 ครั้งต่อสัปดาห์เพียงร้อยละ 29.7 เท่านั้น ขณะที่สถิติพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางกายในการทำงาน การเดินทาง และสันทนาการ ในปี 2555 พบว่าคนไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 63.3

หากเปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวระหว่างเมืองหลวงในประเทศต่างๆ ของอาเซียน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ทำได้ดีกว่าไทยมาก เราไม่ต้องทำสวนขนาดใหญ่ก็ได้ ทั่วโลกก็ทำขนาดเล็กกันทั้งนั้นแต่เน้นให้มีเยอะๆ มีทุกชุมชน

สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่น จักรยาน ตอนนี้ชีวิตคนเมืองต้องเผชิญกับรถติดอย่างหนัก ประเทศไทยยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี และยังไม่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการขี่จักรยาน ใครจอดจักรยานก็เจอปัญหาจักรยานหาย รถไฟฟ้าบีทีเอสก็ไม่มีที่จอดจักรยาน หากมีการแก้ไขทุกจุดให้เอื้อต่อการเดินทางด้วยจักรยานมากขึ้น ก็จะช่วยให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายกันมากขึ้น

 

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์

Shares:
QR Code :
QR Code