สวนผักปลอดสารเด็กพิการ ‘บ้านคามิลเลียน’

โครงการผักปลอดสารพิษ เด็กพิการบ้านคามิลเลียน  หนุนเด็กร่วมกันกินผักปลอดภัยทุกวัน


สวนผักปลอดสารเด็กพิการ 'บ้านคามิลเลียน' thaihealth


บ้านคามิลเลียน ย่านอ่อนนุช-ลาดกระบัง ในนามมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย เด็กพิการบ้านคามิลเลียน  ร่วมกันกินผักใสใส ปลอดภัยทุกวัน เพื่อปลูกฝังให้เด็กในบ้านรักการกินผัก โดยขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


อนุวัฒน์ จันธิ ผู้จัดการโครงการผักปลอดสารฯ บ้านคามิลเลียน กล่าวว่าหลังจากทำกิจกรรมพบว่าเด็กๆ มีพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อ สามารถใช้กล้ามเนื้อหยิบจับวัตถุได้ดียิ่งขึ้น ฝึกสังเกตการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งในแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ซ้ำกันเลย ทั้งยังมีการนำเรื่องผักไปบูรณาการเข้ากับบทเรียน นอกจากนี้เด็กๆ ยังมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นด้วย


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code