สวนผักคนเมืองออนไลน์

การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาช้านาน แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสังคมเมือง ประกอบกับตึกรามบ้านช่องทำให้การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองดูเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นไปได้ยาก

วัฒนธรรมนี้จึงเริ่มศูนย์หายไป เว็บสวนผักคนเมืองหรือ www.thaicityfarm.com ได้จัดทำโครงการสวนผักคนเมือง เพื่อทำเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

แนะนำโครงการ อธิบายประโยชน์และความ เป็นมาของโครงการ ภายใต้การสนับสนุนทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะนำศูนย์อบรม แนะนำศูนย์อบรมสวนผักคนเมืองต่างๆ เช่น ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่ ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท 62 นอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี เรื่องเล่าชวนสวนผัก สารพันความรู้ ฯลฯ

 

 

ที่มา  : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code