สวท เดินหน้างานด้านอนามัยเจริญพันธุ์

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


สวท เดินหน้างานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ​ รุกงานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยผู้สูงวัย


จินตนา พันธุฟัก นายทะเบียนสมาคมฯ, ผศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ เหรัญญญิก, ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล นายกสมาคมฯ และ พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีพ.ศ.2560 ครั้งที่ 48 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น และเจ้าหน้าที่สมาคมที่ปฏิบัติมาอย่างดีเยี่ยม นายก สวท คนล่าสุดพร้อมสานต่อภารกิจคณะกรรมการชุดเดิม เดินหน้างานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ลดอัตราการท้องไม่พร้อมในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น เน้นการให้ความรู้ด้านการคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัย ในขณะเดียวกันรณรงค์ให้คู่สมรสครอบครัวไทยเห็นความสำคัญของการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยการประชุมมีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร สมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต


ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือ สวท เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 48 เผยถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของ สวท ที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างมากในการดำเนินงานด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ของ สวท ซึ่งช่วยลดปัญหาสังคมและภาระของประเทศได้มาก เป็นตัวอย่างให้แก่นานาชาติได้เป็นอย่างดี


“คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการสมัยที่ 16 ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาบริหารงานสมาคม ในฐานะนายก สวท ก็ยังคงจะสานต่องานของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น เร่งให้ความรู้ความเข้าใจในการคุมกำเนิด การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เพื่อลดปัญหาการท้องไม่พร้อม โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ สอง คือขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีอัตราการเกิดลดลง ครอบครัวไทยรุ่นใหม่แนวโน้มที่จะมีบุตรน้อยลง ในอนาคตจะทำให้มีประชากรที่เป็นคนรุ่นใหม่น้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการมีบุตร จะทำอย่างไรให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพการวางแผนครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ สาม ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขาดคนดูแลการเข้าไปให้ความรู้ด้านสุขอนามัย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้จักการดูแลตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของสวท ที่เรากำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และสี่ คือการพัฒนาคลินิก สวท ทั่วประเทศ ในการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างทั่วถึงและเข้มแข็ง”


นายมาย ระวิ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครของ สวท เผยความรู้สึกว่า ยินดีที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครของ สวท เพราะงานนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ใช่แค่ในสถานศึกษาแต่ยังได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนอีกด้วย


“หลายคนอาจมองว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เรียนสายอาชีวะแบบผม คือกลุ่มปัญหา แต่ผมอยากบอกว่าจริงๆ แล้ววัยรุ่นอย่างเราที่อยู่ในระบบการศึกษายอมรับและมีความเข้าใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์กันมากขึ้น รู้วิธีการคุมกำเนิด การใช้ถุงยาง การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ความสูญเสียจากการท้องไม่พร้อมต่างๆ เพราะปัจจุบันมีการบรรจุวิชาเพศศึกษาให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงอยากให้เข้าใจและมองวัยรุ่นอย่างพวกผมในมุมใหม่”


ด้านนางอัจนาร์ แมดิงแวผู้นำสตรีที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จากจังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น สวท เผยว่า สตรีมุสลิมที่แต่งงานแล้วส่วนใหญ่ สามีคือผู้นำครอบครัวทำหน้าที่หาเลี้ยงครบครัว ภรรยาจะเป็นเพียงแม่บ้าน แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่ ทำให้สตรีมุสลิมกลายเป็นผู้หญิงหม้ายแบบไม่ทันตั้งตัว จากการเป็นแม่บ้านดูแลสามีและลูก ก็ต้องกลายมาเป็นเสาหลักครอบครัว


“หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาเลี้ยงครอบครัวอย่างไร แต่ สวท ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ ให้อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนเองก็ได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรสอนตัดเย็บเสื้อผ้า สอนการทำน้ำยาล้างจาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์คือทำใช้ในครอบครัวก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำขายเพื่อเป็นรายได้เสริม ทำให้สตรีที่ได้รับผลกระทบรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และยังมีการนำความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด เรื่องอนามัยแม่และเด็กไปให้แก่สตรีในชุมชนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งตนเองก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่นี้เพราะเห็นเพื่อนสตรีมุสลิมด้วยกันสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้”


สวท มุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะ คลินิกสวท ทั่วประเทศ,www.ppat.or.th, Facebook :PPATBANGKOK และที่ สำนักงานใหญ่ สวทซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทร.02-9412320

Shares:
QR Code :
QR Code