สวดมนต์ข้ามปี ปีที่ 5 ณ พุทธมณฑล

featured

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับ มหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี” ปีที่ 5 ณ พุทธมณฑล มีประชาชนสวมเสื้อขาว ทยอยเข้าร่วมงานกันเต็มบริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/SKdggT

Shares:
QR Code :
QR Code