สร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร


สร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง thaihealth


เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ‘สร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง’


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ‘สร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง’ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง


โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุรา ยาเสพติดและบุหรี่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา ยาเสพติดและบุหรี่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน แกนนำนักเรียน หรือกลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา เขตจังหวัดตาก จำนวน 5 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 8 คน รวม 40 คน

Shares:
QR Code :
QR Code