สร้างเยาวชนเป็นฮีโร่ ร่วมกันเปลี่ยนโลก

     “ถ้าหันซ้าย หรือหันขวาไปไม่เจอฮีโร่ เราก็จงเป็นฮีโร่เสียเอง” คือคำกล่าวเท่ๆ สร้างแรงบันดาลใจสไตล์ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนิตยสาร a dayในเครือบริษัทเดย์ โพเอทส์จำกัด สะท้อนภาพการเป็นผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “The Hero พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก” เมื่อไม่นานมานี้ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้เป็นอย่างดี


/data/content/26710/cms/e_adfgijkuwy59.jpg


      โดยกิจกรรม “The Hero พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก” นี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเดย์ โพเอทส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์สังคมและโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น


     ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงคำจำกัดความของพลังพลเมือง หรือActive Citizen ว่า หากเรามองไปยังสังคมรอบๆ จะเห็นว่าสังคมยังต้องการความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอีกมาก แต่เราก็ยังรอคนที่จะมาแก้ไขสิ่งเหล่านั้น แม้ว่าพลังคนตัวเล็กๆ ของเรา จะสามารถเป็นคนจุดประกายการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ก็ตาม


     “ทุกคนสร้างพลังพลเมืองร่วมกันได้ เพียงอาศัยคุณสมบัติ 4 ข้อ คือ 1) ไม่นิ่งนอนใจเมื่อพบเจอปัญหาตรงหน้า แต่กล้าคิดทำเพื่อเปลี่ยนแปลง 2) กล้าทำเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 3) รู้จักคิดนอกกรอบเพื่อแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีน่าสนใจ  4) รู้จักคิดเชิงบวก”


 /data/content/26710/cms/e_agiovxy12368.jpg    ด้าน กรรชิต สุขใจมิตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวถึงความเชื่อมั่นในการปั้นเยาวชนให้เป็นฮีโร่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมว่าเยาวชนเป็นวัยพิเศษที่มีพลัง มีความกระตือรือร้น มีอิสระ และสนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆ พวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศได้


     “สิ่งที่เด็กๆ จะได้ทำจากการเข้าร่วมกิจกรรม คือเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้คนอื่นได้ทำความดี นอกจากนี้ยังส่งผลต่อตัวของเราเอง หล่อหลอมให้เราเป็นคนมีคุณภาพ เป็นคนพันธุ์ใหม่เพื่อร่วมแก้ปัญหาสังคม”


     ด้าน คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยาหรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเดย์ โพเอทส์จำกัดกล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สนใจร่วมส่งเสริมให้เด็กๆ น้องๆ ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยร่วมทำดี และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม


     “ในมุมมองของ a day เรามองว่า รอบตัวเราโหยหาฮีโร่ เราต้องการใครสักคนมาช่วย และมัวแต่รอ เลยทำให้คิดว่า ก็แล้วทำไม เราถึงไม่ลุกขึ้นมาเป็นฮีโร่เสียเอง ช่วยกันทำให้ฮีโร่และการทำดีผสมผสานและดูเข้าถึงง่ายขึ้นในรูปแบบของเรา ซึ่งผมมองว่า แม้ตอนนี้เด็กๆ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จะยังเรียนอยู่ แต่พวกเขาก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เช่นกัน หากรู้จักนำเอาความรู้ที่มี หรือความเชี่ยวชาญที่ถนัดมาร่วมเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น”


     ทั้งนี้ เยาวชนทั้ง 10 กลุ่ม จะได้เข้าร่วม The Hero Camp ค่ายพลเมืองกล้าท้าเปลี่ยนโลก ในวันที่ 2-3 ธันวาคม /data/content/26710/cms/e_cghknpstu246.jpg2557  โดยจะพบกับเหล่าฮีโร่จากหลากหลายสาขา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อ.ศศิน เฉลิมลาภ (เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร)  วศิน สุพานิชวรภาชน์ (นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจเถ้าฮงไถ่)  วิภาวี คุณาวิชนานนท์ (กลุ่ม Design for Disasters)  ทรงพล จั่นลา (ผู้อำนวยการ a day TV)  พัฒนะ จิรวงศ์ (ผู้กำกับภาพยนตร์)  ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม (ครูพายุ) และชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ (บอย ฟาร์มสุข)


    โดยแต่ละทีมจะได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาแผนงาน  เพื่อสู่ขั้นตอนการปฏิบัติและศึกษาดูงานกับฮีโร่ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง


     น.ส.ชุตินันท์ ศรีปัญญา และน.ส.ณัฐกมล สนชาวไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา ตัวแทนทีมรากไทรเล่าถึงแรงบันดาลใจในการอยากเป็นฮีโร่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมของตัวเองว่า มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาในชุมชน ที่น้องๆ ม.3 ส่วนมากเลือกสายการเรียนไม่เหมาะสมกับตนเอง ทำให้มีปัญหาการเรียนในภายหลัง


   /data/content/26710/cms/e_bcdfjruyz128.jpg  “เราตั้งใจทำโครงการ “พี่จับมือน้อง…ประคองฝัน”ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวการศึกษาน้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะเราสำรวจพบว่า น้องๆ มักจะเลือกสายการเรียนไม่ถูกต้องตามที่ตนเองถนัด จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนตามมา ส่วนวิธีการทำ ก็คือตั้งใจสร้างโรงเรียนต้นแบบให้ได้ก่อน จากนั้นจะขยายผู้นำ เพื่อแนะแนวการศึกษาให้น้องโรงเรียนอื่น  พวกเราคิดว่าอยากจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป ด้วยการลงมือทำของพวกเรา”ตัวแทนทีมรากไทรกล่าว


    เพราะการทำดีเพื่อสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณกล้าคิดและลงมือทำ


 


 


       เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code