สร้างองค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100%

ร่วมสร้างองค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100%  thaihealth


สคอ.ร่วมหนุน ราชภัฎ องค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100%


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์กรต้นแบบหมวกนิรภัย 100% “ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 38 แห่ง จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานและอธิการบดีมหาวิทยาลัยร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 


ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% นำไปสู่การดำเนินงานในเชิงนโยบายของแต่ละองค์กร การสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ได้มีแนวคิดร่วมกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกระดับได้มีส่วนในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code