สร้างสุข 4 มิติ รับปีใหม่ 2563

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


สร้างสุข 4 มิติ รับปีใหม่ 2563 thaihealth


แฟ้มภาพ


เชิญชวนคนไทยสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการเข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข โดยตั้งเป้าหมายให้ครบทั้ง 4 มิติ ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า ในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2563   กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนคนไทยสร้างความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้าง ด้วยการเข้าถึง 4 ห้องหัวใจแห่งความสุข โดยตั้งเป้าหมายให้ครบทั้ง 4 มิติ ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ดังนี้  หัวใจห้องที่ 1 สุขกาย : ตั้ง เป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย และไม่ให้อายุมาเป็น ขีดจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ  หัวใจห้องที่ 2 สุขใจ : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รับมือกับความเครียด และปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้หัวใจห้องที่ 3 สุขสังคม : ตั้ง เป้าหมายให้ตนเองอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม มอบความสุขแก่ผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม หัวใจห้องที่ 4 สุขสัมพันธ์ : ตั้งเป้าหมายให้ตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคน รอบข้าง ปราศจากความรุนแรง เห็นอกเห็นใจกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน


นอกจากนี้ ยังมีวิธีการสร้างความสุขพื้นฐานที่สามารถนำไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ในทุกวัน ด้วยการเปิด 6 ประตูสู่ความสุข "จัดการทุกข์ สนุกชีวิต คิดบวกเพิ่ม เสริมร่างกาย ใจมีพลัง ฟังและเล่า" ดังนี้ จัดการทุกข์ : มีสติรู้อารมณ์และความคิดของตนเอง เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ แก้ปัญหาทีละเรื่องเท่าที่ทำได้ ปล่อยวางในบางเรื่องที่ได้ทำเต็มที่แล้ว  สนุกชีวิต : หากิจกรรมที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อน วางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุด  คิดบวกเพิ่ม : มองตนเองและโลกในแง่บวก ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มองหาโอกาสที่อยู่รอบตัว  เสริมร่างกาย : ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ทั้งการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการใช้ สารเสพติด  ใจมีพลัง : สร้างแนวคิดที่ยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า สะสมความแข็งแกร่งทางจิตใจ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคใดๆ  ฟังและเล่า : รับฟังเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ตัดสิน ฟังด้วยหู ฟังด้วยตา ฟัง ด้วยใจ และเปิดใจพูดคุยกับผู้อื่น เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ โดยไม่เก็บไว้คนเดียว

Shares:
QR Code :
QR Code