สร้างสุขภาวะ `พังงาเมืองแห่งความสุข`

ที่มา : สื่อสารเพื่อสังคม


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สร้างสุขภาวะ `พังงาเมืองแห่งความสุข` thaihealth


จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่มีความสุขเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้และกำลังเป็นเมืองที่สร้างความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการพัฒนาที่ลุกคืบเข้ามา อาจกำลังส่วนทางกับความมุ่งหมายของคนในจังหวัด ที่มีเป้าหมายให้เมืองพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อสร้างสุขภาวะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างรูปธรรมให้เกิดการสร้างสุขภาวะพลเมืองฝั่งอันดามันภายใต้ “อันดามัน go green”   


น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. บอกว่า การสนับสนุนหอการค้าจังหวัดพังงา ถือเป็นครั้งแรกที่ สสส.เห็นภาคธุรกิจเป็นเจ้าหน้าหลัก และเป็นตัวตั้งตัวตีในการลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุขในพื้นที่ของตัวเอง โดย สสส.ให้การสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการเห็นภาพของคนพังงาลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุข โดยเฉพาะภาคเอกชนที่นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้มอบให้คนไทยมาประยุกต์ใช้ 


“เราอยากเห็นภาคเอกชนลุกขึ้นมาทำเรื่องของความสุขที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นความสุขที่ต้องการรักษาทรัพยากร ซึ่งจังหวัดพังงาถือเป็นจังหวัดแรกที่ภาคธุรกิจในพื้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อนต้นแบบให้พังงามุ่งสู่เมืองแห่งความสุข ซึ่งหากภาคธุรกิจสามารถเป็นกลไกหลักในการสร้างความสุขหรือสร้างสุขภาพที่ดีได้ ก็จะเป็นโมเดลที่เป็นรูปธรรมนำมาขับเคลื่อนสุขภาวะในเมืองอื่น ๆ ได้ด้วย” น.ส.ดวงพร กล่าว 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ