สร้างสุขภาวะเด็ก 3 จว.ใต้

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


สร้างสุขภาวะเด็ก 3 จว.ใต้ thaihealth


ผช.รมต.สำนักนายกฯ เผยสร้างสุขภาวะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ แนะดึงองค์กรศาสนาเข้าร่วม


นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในภาพรวมของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และภาคีต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสถานศึกษา และเครือข่ายเข้าร่วม 15 เครือข่าย 115 โรงเรียน ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากกิจกรรมก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้แสลม ที่วิ่งจากใต้สุดไปสู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวของสุขภาวะทั่วประเทศไทย หรืออาจหมายถึงทั่วโลก เพราะไนกี้เซ็นเตอร์ได้ร่วมทดสอบระบบครั้งนี้ เช่นเดียวกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมสุขภาพ มีนโยบายให้ข้าราชการทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนกีฬาในเขตพื้นพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในสงขลา ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความตื่นตัว ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาวะ


นายอดินันท์ กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนเป็นการเริ่มต้นที่ดี ปัจจุบันมีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 115 โรงเรียน โดยโรงเรียนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้แก่ชุมชน ด้วยการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เราจึงควรถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้หลากหลายไปสู่องค์กรในท้องถิ่นให้มากๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกัน พร้อมทั้งต้องมาจัดระบบให้ดีนี่คือเป้าหมายของความยั่งยืน ในขณะเดียวกันความพิเศษของการทำเรื่องสุขภาวะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพี่น้องมุสลิมมากกว่า 85% จงอย่าลืมองค์กรทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด อิหม่ามในมัสยิดแต่ละหมู่บ้าน สามารถมาร่วมมือกัน ซึ่งเป็นพื้นฐาน หรือทุนทางสังคมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code