สร้างสุขภาพดีด้วย 10 สุขบัญญัติ

 

สธ.โหนกระแสวันเด็ก ชวนเด็กและผู้ปกครองเริ่มต้นสร้างสุขภาพดีด้วย 10 สุขบัญญัติ หลังสำรวจพบประชาชนวัย 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมบริโภคอาหารและออกกำลังกายไม่ผ่านเกณฑ์ เล็งออกนโยบายสร้างหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเรื้อรัง และโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างละ 308 แห่งทั่วประเทศ ในปี 56

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายในงานเปิดมหกรรมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” ครั้งที่ 3 ว่า ขณะนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทั้งชนิดเห็นผลรวดเร็ว เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสะอาดของอนามัยส่วนบุคคลด้วย และชนิดที่ค่อยๆ สะสมโดยไม่รู้ตัว ปรากฏอาการป่วยภายหลัง โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่คนไทยป่วยกันมากที่สุด 4 โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า จากสถิติในปี 2554 มีผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวเข้ารักษาในโรงพยาบาล 1 ล้าน 5 แสนกว่าราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความอ้วน 2.รับประทานผัก และผลไม้น้อย 3.ขาดการออกกำลังกาย 4.สูบบุหรี่ และ 5.ดื่มสุรา โดยคาดว่าจะมีผู้ที่เสี่ยงจะป่วยจาก 4 โรคที่กล่าวมาเพิ่มอีกกว่า 12 ล้านคน

“ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปีนี้ได้มอบหมายให้กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ให้มีหมู่บ้านปลอดโรคเรื้อรัง 4 โรค และโรงเรียนสุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ป้องกันการเจ็บป่วยได้ เช่น ความสะอาดร่างกาย ความสะอาดเล็บมือ เล็บเท้า การแปรงฟัน การออกกำลังกาย การไม่บริโภคสิ่งเสพติดต่างๆ การรับประทานอาหารที่สมดุล พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ใช้วันเด็กแห่งชาติ เป็นปฐมฤกษ์ของการปฏิบัติตัวตามสุขภาพบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อการมีสุขภาพดี และจะป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังในอนาคตได้ด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปและนักเรียนอายุ 6-15 ปี ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิจิตร สระบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ตรัง และสงขลา ล่าสุด ในเดือน ก.ค.55 พบประชาชนวัย 15 ปีขึ้นไป และนักเรียนประถมศึกษาประมาณร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพดี โดยพบว่าประชาชนร้อยละ 72 ยังเข้าใจผิดว่า ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องกินยาลดความดันทุกราย

“ปีนี้กรมฯ มีเป้าหมายจะสร้างหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ทุกจังหวัดรวม 308 หมู่บ้าน และสร้างโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 308 แห่งเช่นกัน โดยดำเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นได้” นพ.บุญเรือง กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code