สร้างสังคมปลอดบุหรี่ Gen Z ไม่สูบ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


สร้างสังคมปลอดบุหรี่ Gen Z ไม่สูบ thaihealth


ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ โดยมี คุณบังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ และเขต 4 จ.พิษณุโลก กว่า 40 คน จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Shares:
QR Code :
QR Code