สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

           ชวนผู้มีไอเดียเจ๋ง ร่วมส่งผลงานการออกแบบโมเดลสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ในพื้นที่ภาษีเจริญ


/data/content/24953/cms/e_bknpqrstz268.png


          โครงการของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงาน การออกแบบโมเดลสิ่งประดิษฐ์ด้วย การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว มาผสมผสานกับนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อส่งเสริมโครงการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา พื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญใน 3 ด้าน คือ อาหาร กิจกรรม ทางกาย (หรือการออกกำลังกาย) และการปรับภูมิทัศน์โดยใช้หลักการ 4 ป. คือ ประยุกต์ ประหยัด ประโยชน์ และประสิทธิภาพ


        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขได้ที่ www.rcfcd.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. สอบถามโทร.0-2867-8019 นฤดล ธนสุทธิพร


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code