สร้างสรรค์สื่อ ‘ดี DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน’

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟนเพจ D7days


สร้างสรรค์สื่อ 'ดี DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน' thaihealth


ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น


คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีพลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง เป็นประธานกรรมาธิการฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแถลงข่าวการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดี DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน" โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลี้ยงชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานเปิดงาน


นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิก สนช. ในฐานะประธานกรรมการประกวดฯ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน และยังส่งผลต่อความคิดและการปฏิบัติตนของคนในสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดี มีประโยชน์ ก็จะช่วยส่งผลต่อความคิดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม อันจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง แต่หากเด็กและเยาวชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดี ก็จะส่งผลให้มีความคิดและปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม


สร้างสรรค์สื่อ 'ดี DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน' thaihealth


ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีโดยการทำความดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อให้สังคมและประเทศชาติน่าอยู่ยิ่งขึ้น ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดโครงการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ขึ้นมา


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทของพ่อหลวง ร.9 รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ ให้ทำแต่สิ่งดีๆ สืบไป


พลอากาศเอกชาลี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวการประกวดผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเป็นสถาบันประมุข อันเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความคิดและการปฏิบัติตนเป็นคนดี ย่อมเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศชาติ


สร้างสรรค์สื่อ 'ดี DAY ทำดี ทำได้ทุกวัน' thaihealth


การจัดการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาทของพ่อหลวง ร.9 โดยสร้างสรรค์ผลงานผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ประเภท ได้แก่ การ์ตูนสั้น, หนังสั้น, ชีวประวัติ และภาพโปสเตอร์ ที่สื่อถึงการทำความดี เพื่อชิงเงินรางวัล 500,000 บาท ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ และจะมีการตัดสินรางวัล


น้องๆ ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 4 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ เลขที่ 499 ชั้น 12 ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กทม.10800 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2844-1777-8 และ www.facebook.com/d7days/


นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ผ่านแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและส่วนรวม

Shares:
QR Code :
QR Code