สร้างสรรค์สังคมด้วยเพลงดี

โครงการดนตรีสร้างปัญญา นำพาสุขสู่สังคม

สร้างสรรค์สังคมด้วยเพลงดี

 

          “…หากมีใครตั้งคำถาม พยายามทำเพื่อใคร ทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ก็จะทำเพื่อให้ไทยได้สันติสุข ก็จะทำเพื่อให้ไทยได้สันติสุข…” จากเนื้อเพลง “ไฟกลางสายฝน” ของวงสมุนไพรที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการดนตรีสร้างปัญญานำพาสุขสู่สังคม หรือ trip h music เมื่อปีที่ผ่านมา

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการดนตรีสร้างปัญญา นำพาสุขสู่สังคม (trip h music) หรือ โครงการดนตรีกวีคีตา เพื่อการเรียนรู้สู่ปัญญา ปีที่ 2 ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหวังอยากให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานเพลง รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน โดยมีกลุ่มสลึง เป็นผู้ริเริ่มโครงการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผู้ให้การสนับสนุน

 

          นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการบริหารแผนเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า โครงการ trip hmusic ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 โดยทาง สสส.ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้คำปรึกษา ซึ่งทาง สสส.เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีความแตกต่างจากโครงการต่างๆ ที่ สสส.เคยให้การสนับสนุน โดยมีการใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างสุขภาวะ

 

          นายแพทย์บัญชา กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยร้อยละ 98 มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า “ภาวะพึ่งพิงสิ่งแวดล้อม” อาทิ คนติดบุหรี่ ฟังเพลง อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเนื้อหาเพลงที่มีอยู่ในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 90 มีเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์วนเวียนอยู่กับเรื่องของตนเอง และความรักที่ไม่สมหวังซึ่งส่งผลให้เยาวชนที่ฟังเพลงดังกล่าว มีพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์เช่นกันดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ของเนื้อเพลงที่ดีสร้างสรรค์แก่สังคมอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งตรงกับเป้าหมายการทำงานของ สสส.ซึ่งมีแนวทางที่ส่งเสริมทุกกิจกรรมที่จะทำให้เกิดสุขภาวะทางสังคมขึ้นมา

 

          “ตนเชื่อว่าการมีเนื้อเพลงที่ดี สอดแทรกกำลังใจ หรือทำให้ผู้ฟังมีความสุข จะเป็นอีกหนทางหนึ่งให้คนในสังคมมีพื้นที่ที่จะเลือกฟังเพลงที่มีเนื้อหาดีๆ ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะพัฒนาคนไทยให้ไปในทิศทางบวกมากขึ้น” นายแพทย์บัญชา กล่าว

 

          ด้าน นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มสลึง และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโครงการ trip h musicเป็นการจัดประกวดการแต่งร้องเพลงและเล่นดนตรี ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกวดเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการประกวด พร้อมกับการทำงานจิตอาสา เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าประกวดได้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการสร้างสุขภาวะทางสังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีเนื้อหาที่ดี เหมาะสม สร้างสรรค์สังคม แตกต่างจากเพลงที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน

 

          นายแพทย์วิรุฬ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีการทำวิจัยเรื่องของเนื้อหาของเพลงโดยตรง แต่ในเบื้องต้นเราสามารถประเมินได้ว่า เพลงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์จะช่วยให้บุคคลคนนั้นมองโลกในแง่ดีได้ ส่วนคนที่ชอบฟังเพลงที่มีเนื้อหารุนแรง อาจส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตของดนตรีเพื่อชีวิตทีไรมักจะมีการตีกันเสมอ หรือแม้แต่ในงานวิจัยของต่างชาติที่ระบุว่า ทารกที่ฟังเพลงของบีโทเฟ่นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเมื่อคลอดออกมาทารกนั้นจะมีการพัฒนาการทางด้านสมองดีกว่าทารกทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่า เพลงที่มีเนื้อหาที่ดีอาจเป็นกำลังใจให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

 

          ที่ผ่านมากลุ่มสลึง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการไปเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยทั้งทางกายและจิตใจฟัง และพบว่า กลุ่มผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตที่ได้รับการฟังเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยทางจิตมีกำลังใจและมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองที่มีต่อสังคมมากขึ้นซึ่งอาจสรุปได้ว่า เพลงที่มีเนื้อหาดี ส่งผลให้คนฟังมีสุขภาวะทางใจดีขึ้น และก่อให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาตามมาอีกด้วย

 

          สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการ trip h music สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่  www.hmusic.xn.org, www.hmusic.org หรือ โทร.02-866-1362

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update: 20-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code