สร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อรักผิดหวัง

ที่มา : http://talkaboutsex.thaihealth.or.th  ข้อมูล: รศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


สร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อรักผิดหวัง thaihealth


พูดถึงความรัก มักเป็นสิ่งสวยงาม น่าทะนุถนอม เกิดขึ้นกับใคร โลกช่างสวยงาม น่าอยู่ แต่มีใครเคยคิดหรือไม่ว่า หากเราไม่สมหวังกับความรักที่วาดฝันไว้  เราจะสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมกันอย่างไร  


สำหรับเรื่องความรัก ใครๆ ก็ต้องการความสมหวังกันทั้งนั้น ในที่นี้ขอพูดถึง ความรักของหนุ่มสาวหรือคู่รักที่ตัดสินใจจะร่วมกันดำเนินชีวิตคู่  มิใช่ความรักของพ่อแม่ต่อบุตร ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์และไม่เคยหวังผลตอบแทน


การมีความรักแบบคู่รักนั้น เราต้องเข้าใจตัวเราเองและคนที่เป็นคู่รักของเราอย่างดีเสียก่อน  เพราะทำให้ความรักของเราไม่เกิดปัญหา ที่มาจากความไม่เข้าใจกัน  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจในกันแล้ว บางครั้งก็ยังอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องขัดแย้งกันจนเสียน้ำตา


การเสียน้ำตาจากความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันในความรักนั้น อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เนื่องจากคนเราล้วนมีความแตกต่างกัน มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เท่ากัน มีพื้นฐานนิสัยใจคอ อารมณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกัน เมื่อมาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ย่อมเกิดความขัดแย้งบ้างไม่มากก็น้อย


สำคัญอยู่ที่ว่า เราเรียนรู้จากเรื่องความขัดแย้งและความเสียใจหรือไม่ แล้วนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการเพิ่มความเข้มแข็งในจิตใจต่อไป


การเกิดความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเปรียบเสมือนเป็นการได้รับวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ความเจ็บปวดหรือความเสียใจจากความรักในครั้งก่อน สามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ในการจัดการกับความขัดแย้งในครั้งต่อไปได้ เหมือนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เข้มแข็งและอดทนต่อความไม่สมหวังหรือความขัดแย้งได้เก่งขึ้น


การอยู่ร่วมกันต้องการความอดทน ความอดทน คือ การฝึกเผชิญกับความขัดแย้งบ่อยๆจนรู้สึกเคยชิน หรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลวร้ายให้กลับมาเป็นไปในทางที่เราต้องการได้  เรียกว่า ทุกนาทีมีคุณค่า อย่าปล่อยให้เสียเวลาไปเฉยๆ เราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งต่อไปได้เสมอ ถ้าเราปรับมุมมองให้เป็นบวก


ความเสียใจจากความขัดแย้งหรือผิดหวังเรื่องความรัก โดยเฉพาะในรักครั้งแรก มักทำให้เรารู้สึกทนไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งหรือไม่มีภูมิคุ้มกันทางใจ ก็อาจตัดสินใจทำร้ายตนเอง หรือทำร้ายคู่รักด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ขาดความยั้งคิดไตร่ตรอง ถ้าหากเรามีวัคซีนใจที่ค่อยๆ ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมา เราก็จะสามารถผ่านความเศร้าเสียใจหรือผิดหวังครั้งนั้นไปได้


พึงระลึกไว้เสมอว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอน หรือเป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกเมื่อ ขอให้เตรียมใจ  และเตรียมรับมือกับทุกเหตุการณ์ในวันข้างหน้า  เพียงมองโลกในแง่ที่ดี แล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีจากด้านที่มองนั่นเอง


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code