สร้างฝายถวายพ่อ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ทีนิวส์


สร้างฝายถวายพ่อ thaihealth


นศ.อุเทนถวาย ร่วมกับเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก และ สสส. สร้างฝายชะลอน้ำบนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ วัดไร่มะม่วง จ.เพชรบุรี ขอลบภาพเด็กไม่ดีถวายพ่อของแผ่นดิน


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 59 ที่วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ดอนขุนห้วย ส่วนราชการและภาคเอกชน จ.เพชรบุรี กว่า 250 คน จัดกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พระครูภาวนาวัชราภรณ์ (พฤหัส มนฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


สร้างฝายถวายพ่อ thaihealth


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนได้นำอุปกรณ์เดินเท้าขึ้นไปสร้างฝายชะลอน้ำบนเขามดแดง พื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ จำนวน 20 ฝาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ พบปะชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชนที่เคยเฝ้าฯ รับเสด็จ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณลานพลับพลาที่ประทับ พร้อมร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ


น.ส.วศิณี สนแสบ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงงานเพื่อราษฎรมาตลอด 70 ปี โดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย เราเกิดมาอีก 10 ชาติ ก็ไม่สามารถทำเท่าพระองค์ได้ วันนี้จึงเดินทางมาทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง


สร้างฝายถวายพ่อ thaihealth


ส่วน นายบอล (นามสมมติ) เยาวชนศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำความดีเพื่อพ่อหลวง วันนี้ได้มาทำความดีเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมาก ถึงแม้ว่าพ่อจากไปแล้ว แต่ความดีของพ่อไม่ได้จากไปด้วย ขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของพ่อตลอดไป


ขณะที่ นายกันตชาติ เทศซ้อน นักศึกษาปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เผยว่า ที่ผ่านมาคนจะมองอุเทนถวายในด้านยกพวกตีกัน แต่ที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันทำความดีแต่ไม่มีใครเห็น วันนี้จึงขอลบภาพนักเรียนนักเลง และเข้ามาทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9


ทางด้าน เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง กล่าวว่า คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้เยาวชนจะได้น้อมนำแนวคิดพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องวิถีพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆ ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้ และการร่วมกันเป็นจิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง จะทำให้เยาวชนได้ซึมซับและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ นำไปสู่การหวงแหนรักษาไว้ตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code