สร้างนักข่าวพลเมือง ให้นศ.รู้สื่อใหม่

ชี้ยุคนิวมีเดีย

สร้างนักข่าวพลเมือง ให้นศ.รู้สื่อใหม่ 

          แนะนำเทคนิคการทำข่าวไอที ชี้ยุคนิวมีเดีย สร้างนักข่าวพลเมือง นักศึกษาต้องเรียนรู้สื่อใหม่ พร้อมเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันสารคดีเชิงข่าว นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมฟังคับคั่ง

 

          ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่า ชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเข้มนักศึกษาเรื่อง การใช้ ict อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวิทยากรจากชมรมนักข่าวสารสนเทศ จำนวน 2 ท่านประกอบด้วยคุณศรีสุดา  วินิจสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย และคุณณรงค์ฤทธิ์  เพ็งสุวรรณ ผู้สื่อข่าวอิสระ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนักศึกษาร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

 

          การบรรยายในครั้งนี้วิทยากรทั้งสองท่านได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้ ict อย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานของไซเบอร์รีพอร์ตเตอร์ การเขียนข่าวไอที การนำเสนอข่าวไอที รูปแบบการเขียนข่าวไอที พร้อมกับการนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอข่าวไอทีให้นักศึกษาได้รับชม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเป็นนักข่าวพลเมืองได้ง่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ หรือบล็อกก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวไอทีได้แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้สื่อใหม่ โดยเฉพาะ social network ที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอข่าวในยุคไอทีเป็นอย่างมาก อาทิ การติดตามหาแหล่งข่าว การสืบเสาะหาญาติ ผ่านเครือข่าย ซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแนะนำโครงการประกวดข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาได้รับทราบ ซึ่งคาดว่านักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

 

update: 17-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code