สร้างต้นแบบทางบวก ลดพฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


สร้างต้นแบบทางบวก หยุดแชร์ผู้ก่อเหตุ  thaihealth


แฟ้มภาพ


ให้พื้นที่ข่าวส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทำตาม สร้างต้นแบบทางบวก คือการหยุดแชร์ผู้ก่อเหตุ เพราะสื่อมีอิทธิพลค่อนข้างมาก สื่อในตอนนี้ใช้วิธีการไลฟ์สด รายงานให้เร็วที่สุดเพื่อได้คนดู ซึ่งในมุมของจิตวิทยานั้นมองว่าสื่อต้องทำหน้าที่ของตนเอง แต่การนำเสนอข่าวของสื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงได้


ผศ.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ นักจิตวิทยาสังคม รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่าการนำเสนอข่าวในช่วงสถานการณ์รุนแรง สื่อมีอิทธิพลค่อนข้างมาก ยิ่งสื่อในตอนนี้ทุกคนสามารถไลฟ์สด รายงานให้เร็วที่สุดเพื่อได้คนดู ซึ่งในมุมของจิตวิทยานั้น มองว่าสื่อต้องทำหน้าที่ของตนเอง แต่การทำหน้าที่สื่ออาจส่งให้เกิดกรณีที่คล้ายกับกรณีความรุนแรงที่นำเสนอได้เช่นกัน โดยจากการศึกษากรณีการกราดยิงในประเทศอเมริกา พบว่า ตัวอย่างการนำเสนอข่าวของสื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงกรณีที่คล้ายกัน มีอิทธิพลยาวนาน 2-4 อาทิตย์ ทำให้ทุกคนที่มีโอกาสและมีมูลเหตุจูงใจจะกระทำที่ก่อเหตุคล้ายๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เพราะเขารู้ข้อมูลจากสื่อ ทั้งมูลเหตุจูงใจ ประวัติของผู้กระทำ เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไขว้เขวอยู่แล้วเกิดการกระทำรุนแรง


“การนำเสนอข่าวของสื่อทั้งการให้พื้นที่ข่าวของผู้ก่อเหตุมาก จะเป็นเสมือนการให้รางวัลแก่คนก่อเหตุ หรือผู้ที่ไขว้เขวเกิดการกระทำตามได้ ดังนั้น การนำเสนอข่าวทั้งการให้ข้อมูล หรือการใช้คำต่อผู้ก่อเหตุ ต้องไม่ทำให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไขว้เขวรู้สึกว่าตนเองทำตามแล้วจะมีชื่อเสียง มีความรู้สึกเจ๋ง ต้องเล่าเรื่องสร้างสรรค์ นำเสนอเรื่องของเหยื่อมากกว่าผู้ก่อเหตุ ต้องสร้างตัวแบบทางบวก ส่วนผู้ที่แชร์ข่าว เป็นผู้สื่อข่าวในโซเซียลมีเดียนั้น ข้อมูลเรื่องราวใดที่จะทำให้ผู้ก่อเหตุ มีพื้นที่ เป็นที่รู้จัก เกิดการให้คุณค่า ไม่เร้าอารมณ์ไม่ควรจะนำเสนอหรือแชร์เรื่องเหล่านั้น แต่เน้นการป้องกัน” ผศ.วัชราภรณ์ กล่าว


ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต จุฬาฯ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการให้ข้อมูลข่าวสาร การถามซ้ำๆ ย้ำๆ ในช่วงต้นที่เกิดเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ติดตามข้อมูลข่าวสารต้องถามตัวเองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมกระทบต่อตนเองหรือไม่ กระทบมากกระทบน้อยต้องดูแลจิตใจของตัวเอง และรู้จักการระบายออกมา หรือไปทำอย่างอื่น เพื่อไม่ให้อยู่กับเหตุการณ์รุนแรงมากเกินไป

Shares:
QR Code :
QR Code