สร้างจิตอาสาได้ด้วย “การรับฟัง”

       เมื่อพูดถึง "อาสา" หลายคนอาจนึกถึงภาพการออกค่ายปลูกป่า ทำฝาย สร้างบ้านดิน หรือเดินทางไกลไปเป็นครูบนดอย แต่งานอาสาที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีติดตัว เพียงนำมาฝึกฝนให้งอกงามยิ่งขึ้น นั่นก็คือ "การรับฟัง"


  /data/content/25883/cms/e_acefkoprw579.jpg    หากจะเปรียบว่าการไปอาสาซ่อมสร้างอาคาร ปลูกต้นไม้ คือการฟื้นฟูบ้านเรือน หรือรักษาผืนป่าแล้ว การรับฟังก็เทียบได้กับการเยียวยาโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตามสื่อ หรือกระทั่งในระดับครอบครัว ก็ยังมีความห่างเหินที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน เรามีเวลาให้ครอบครัวกันน้อยลง ทะเลาะกันง่ายขึ้น แม้ลึกๆ แล้วจะรักและเป็นห่วงกันอยู่เสมอ แต่เรากลับไม่อาจพูดคุยกันตรงๆ ได้ การรับฟังกันนี้เองจึงเป็นคำตอบ


      อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น วิทยากรนักจิดบำบัด ผู้นำกระบวนการในกิจกรรม "เพื่อนอาสา (Volunteer Dialogue)” กล่าวว่า "การรับฟัง จะช่วยให้เรามองเห็นตัวเองและเข้าใจตรงหน้าจริงๆ หลายครั้งที่การพยายามแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังให้เข้าใจ กลับนำไปสู่การทำร้ายมากขึ้น ดังนั้น การรับฟังจะเป็นประตูด่านแรกที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นจริง และเข้าใจคนที่เรารักได้มากขึ้น"


      "เพื่อนอาสา” เป็นกิจกรรมง่ายๆ 3 ชั่วโมงให้ทำความเข้าใจและฝึกฝนความรู้และหลักการเรื่อง "สุนทรียสนทนา" อาสาสมัครแต่ละคนมาเข้าร่วมเพื่อสร้างพื้นที่อบอุ่นใจกลางกรุงเทพ มาเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารร่วมกัน ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น และช่วยดูแลความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันและในงานอาสา


       ยิ่งฟังกันให้เป็น ก็จะยิ่งเห็นความทุกข์ และเข้าใจในความเดือดร้อนของเขา "จำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรับฟังคนที่จะไปช่วยเขา ว่าเขารู้สึกอย่างไรและต้องการอะไร และก่อนที่จะเข้าไปหาเขา เราเองก็ต้องเข้าใจและรู้บทบาทของตัวเองด้วย ไม่อย่างนั้นการเป็นอาสาก็อาจไม่ได้ช่วยจริงๆ"  เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร ตัวแทนธนาคารจิตอาสา กล่าว


        กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารจิตอาสา จัดกิจกรรม "เพื่อนอาสา" ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน มีทั้งอาสา/data/content/25883/cms/e_aceikmprsuz6.jpgที่มาเป็นประจำและอาสาหน้าใหม่ๆ แวะแวียนมาเข้าร่วมอยู่เสมอ อาสาหลายคนได้ฝึกฝนต่อเนื่อง และไปเป็น "อาสาปฏิบัติการรับฟัง" ในบูธให้บริการรับฟังผู้คนในห้างสรรพสินค้ากลางกรุง ต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมและตอบรับที่ดีมาก หนึ่งในผู้ที่มาใช้บริการบูธรับฟัง เขียนสะท้อนความรู้สึกไว้ว่า “คำตอบของปัญหาอยู่ในตัวเรา เพียงแค่มีคนมานั่งฟัง เราก็จะหาคำตอบเจอเอง"


       มาลัย เมืองศรี อาสาสมัครที่มาร่วมกิจกรรม  เล่าว่า "ประทับกิจกรรมมาก ทำให้มีโอกาสได้ทบทวนว่า นอกจากเราจะฟังคนอื่นให้ได้ยินแล้ว เราต้องใช้ใจฟังเขาอย่างตั้งใจ ฟังให้ลึกซึ้ง และต้องหันกลับมาฟังใจตัวเองด้วย ว่าเรารู้สึกอะไรในตอนนั้น ให้เรารู้ตัว และรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของเราด้วย"


       ธนาคารจิตอาสาเชื่อเสมอว่า งานอาสาไม่ใช่การใช้แรงงานฟรีๆ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนทำงานอาสาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ นำไปสู่การแบ่งปัน สังคมไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินบริจาค หากยังต้องการเวลาให้กัน และกำลังต้องการงานอาสาที่ได้รับฟังกันและกัน พลังแห่งการรับฟังนี้เอง จะเป็นจุดเล็กๆ ที่ช่วยเยียวยาสังคม ให้เราเข้าใจและเห็นความเป็นมนุษย์ของกันมากขึ้น ทั้งในครอบครัว ในชุมชน และในโลกใบนี้ของเราทุกคน


 


 


      ที่มา: ธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code