สร้างจิตสำนึกใช้ถนนร่วมกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการใช้ท้องถนน ร่วมปรับปรุงเส้นทางให้มีมาตรฐานเพิ่มความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ


สร้างจิตสำนึกใช้ถนนร่วมกัน thaihealth


ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดกรณีกลุ่ม นักปั่นจักรยานเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบไม่น่าจะเกิดขึ้น เป็นกรณีที่คนขับรถชนนักปั่นจักรยานเสียชีวิตที่เชียงใหม่ถึง 3 คนและยังบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง ด้วยสาเหตุคนขับรถดื่มสุรามีอาการง่วงมึน และอีกเหตุหนึ่งก็มาจากขับรถยนต์ชนนักปั่นจักรยานเสียชีวิตอีกคนที่กรุงเทพฯ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์การสูญเสียที่ต่อเนื่องกันและกลุ่มชนรมจักรยานจำนวนมากได้สะท้อนเสียงเรียกร้องไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องให้หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดใจเช่นนี้อีก ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้บรรดาผู้ใช้ถนนร่วมกันมีความรับผิดชอบ อย่าทำผิดกฎหมาย อาทิ การดื่มสุราขับรถ และขอให้ใช้ถนนอย่างมีน้ำใจอะลุ่มอล่วยอยู่ร่วมกันได้


นโยบายเรื่องเส้นทางจักรยานเป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่รัฐบาล ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการคืนความสุขให้ประชาชนด้วยเส้นทางจักรยานทั่วไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลต้องการรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถจักรยานมากขึ้น ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว ใช้สัญจรในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร และเพื่อออกกำลังกาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประมวลข้อมูลและเตรียมปรับปรุงให้เส้นทางมีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน มีป้ายสัญลักษณ์เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ส่วนแหล่งเที่ยวก็มีจุดพักจุดชมวิวตลอดเส้นทาง และยังต่อยอดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้ด้วย


โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ตามนโยบายรัฐบาล นับเป็นตัวอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยจัดทำช่องทางจักรยานเพื่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย พร้อมทั้งลดอุปสรรคและอันตรายให้แก่นักขี่จักรยาน อาทิ ปรับปรุงผิวทางจักรยานและฝาท่อระบายน้ำให้ราบเรียบเสมอกัน ตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานทำสีพื้นทางพร้อมรูปสัญลักษณ์จักรยาน และสัญลักษณ์เตือนจุดอันตรายและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความชัดเจนของช่องทางจักรยาน แต่ก็ใช่ว่าทุกเส้นทางถนนจะมีช่องทางจักรยานให้ทั้งหมด


ดังนั้น อันตรายการใช้ถนนของนักปั่นจักรยานจึงยังเป็นความเสี่ยงและมีสถติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากปริมาณการจราจรบนท้องถนนมีจำนวนมาก ถนนมีความกว้างจำกัดอีกทั้งยังมีรถยนต์และรถโดยสารจอดกีดขวางในช่องทางซ้ายรวมทั้งหาบเร่แผงลอย จึงไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้จักรยานบนถนนทางออกในเรื่องดังกล่าวควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถให้มีความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจร่วมกันบนถนนที่เป็นทางสาธารณะ ซึ่งทุกคนมีสิทธิใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันอบรมให้ความรู้ด้านนการจราจรแก่ผู้ขับขี่จักรยานเพื่อเพิ่มทักษะและรู้จักระมัดระวังการใช้ถนนร่วมกันอย่างมีมารยาทและถูกกฎหมาย หากทุกคนรู้จักหน้าที่และปฏิบัติอย่างมีจิตสำนึกร่วมกันจะป้องกันอุบัติเหตุได้


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code