สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่

          มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่”


/data/content/24650/cms/e_cdjknqsty157.jpg


          มาร่วมไขคำตอบกันว่า “นมแม่”  ช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง ให้พนักงานมีทักษะการทำงาน และทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างไร พร้อมทั้งชมนิทรรศการ “มุมนมแม่ต้นแบบ” และฟังเสวนา “สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่”


         ร่วมนำเสวนาโดย อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ฯ กลุ่มแม่อาสาบริษัทสยามเด็นโซ่  เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ฯลฯ ในวันที่ 18 มิ.ย.57 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ c ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ


        รับเพียง 120 บริษัท (ผู้บริหาร / ผู้รับผิดชอบโครงการ) สมัครเข้าร่วมได้ที่ คุณวิจิตรา มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 081 – 831 – 2202 หรือ 02 – 354- 8404


 


 


         ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย


 

Shares:
QR Code :
QR Code