สร้างกระแสใช้สองล้อในกรุง

ทำทางจักรยานชุมชนระยะสั้น

สร้างกระแสใช้สองล้อในกรุง 

           ศ.กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันลดใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน หรือกิจกรรม คาร์ ฟรี เดย์ (Car Free Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่กระตุ้นสำนึกประชาชนเพียงวันเดียวเท่านั้น แต่หากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องการจะให้เกิดการใช้จักรยานที่เป็นค่านิยมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรเอาจริงเอาจังกับการทำทางจักรยานอย่างเข้าใจ และอาศัยความรู้เข้ามาทำอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่การขีดสีตีเส้นบนถนน และบอกว่าเป็นการเพิ่มเส้นทางจักรยาน แต่ กทม.ควรศึกษาอย่างจริงจังว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ใช้จักรยานเพื่ออะไรมากที่สุด และควรทำเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย สนองความต้องการของประชาชน

          

          “กทม.เคยทำทางจักรยานยาวหลายกิโลเมตร แต่ไม่มีคนใช้หรือมีก็น้อย เช่น เลียบทางด่วนรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เชื่อมถนนพระราม 9-ถนนรามอินทรา) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อไปขนส่งสาธารณะ และไม่สามารถไปยังจุดสำคัญๆ ในเมืองได้ ดังนั้น กทม.ควรที่จะศึกษาเส้นทางและถามความต้องการของประชาชนว่าใช้จักรยานเพื่ออะไรในแต่ละวันบ้าง” ศ.กิตติคุณธงชัย กล่าวและว่า กทม.ควรทำทางจักรยานในชุมชนระยะทางสั้นๆ 1-2 กิโลเมตร เพื่อสร้างกระแสของการใช้จักรยานในกรุงเทพฯ ให้ได้ก่อน เช่น การขี่จักรยานออกจากชุมชนไปยังตลาดสด โรงเรียน หรือไปยังจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อขึ้นแท็กซี่ หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองที่ไม่ได้ใช้จักรยานเป็นหลัก แต่ใช้เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆ ใกล้แหล่งพักอาศัยและที่ทำงานเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

Update : 23-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code