สรุปสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัดภาคใต้อ่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 จังหวัด  34 อำเภอ 96 ตำบล 425 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 6,831 ครัวเรือน 20,493 คน ดังนี้

 สรุปสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัดภาคใต้อ่วม

สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ  4 เทศบาล 37 ตำบล 255 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา สะเดา สะบ้าย้อย  หาดใหญ่ นาทวี หอยโข่ง จะนะ และรัตนภูมิ

            สตูล น้ำท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 13 ตำบล 113 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอควนกาหลง ท่าแพ ควนโดน และมะนัง

            ตรัง น้ำท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 2 เทศบาล  8 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอเมืองตรัง รัษฎา นาโยง และห้วยยอด

            นราธิวาส น้ำท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอจะแนะ แว้ง รือเสาะ และสุไหงโกลก

            ยะลา น้ำท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 13 ตำบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา  ยะหา กาบัง  และกรงปินัง

            ปัตตานี น้ำท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ 12 ตำบล ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ แม่ลาน มายอ สายบุรี และกระพ้อ

            พัทลุง น้ำท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน ป่าบอน กงหรา ตะโหมด ศรีบรรพต และควนขนุน 

            ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย 1,784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานและให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

 

 

 

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Update:2-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code