สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ต.ค.53

            กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัย สภาวะอากาศ และปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 29 จังหวัด 186 อำเภอ 1,355 ตำบล 8,609 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 456,823 ครัวเรือน 1,280,344 คน

 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ต.ค.53

สำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ พิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ระยอง  ตราด สระแก้ว นครราชสีมา  ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก  ศรีสะเกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี กำแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี สิงห์บุรี จันทบุรี และเชียงใหม่ ผู้เสียชีวิต 17 ราย ผู้สูญหาย 1 ราย ถนนไม่สามารถใช้สัญจรได้รวม 17 เส้นทาง ใน 7 จังหวัด ดังนี้

 

พิจิตร น้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งใน 5 อำเภอ 19 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสามง่าม  โพธิ์ประทับช้าง  บึงนางราง  โพทะเล  และสากเหล็ก

 

ชัยนาท น้ำท่วมพื้นที่ 7  อำเภอ 40 ตำบล  342 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท เนินขาม  หันคา วัดสิงห์ หนองมะโมง มโนรมย์ และสรรพยา

 

สุพรรณบุรี น้ำในแม่น้ำท่าจีนไหลเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ 61 ตำบล 304 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า สองพี่น้อง สามชุก หนองหญ้าไซ และเดิมบางนางบวช

 

อ่างทอง น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 215 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ โพธิ์ทอง สามโก้ และแสวงหา

 

พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มการเกษตรใน 5 อำเภอ  54  ตำบล 297  หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา บางไทร  มหาราช  ผักไห่ และบางบาล

 

ระยอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน  ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง  และวังจันทร์

 

ตราด เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ 2  อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะช้าง และแหลมงอบ

 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ต.ค.53

สระแก้ว น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ 10 ตำบล 1 เทศบาล 32 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ  วังน้ำเย็น  ตาพระยา  และโคกสูง นครราชสีมา น้ำท่วมในพื้นที่ 31 อำเภอ 376 ตำบล 2,158 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมือง           นครราชสีมา สูงเนิน  ขามทะเลสอ  โนนแดง  คง เสิงสาง  หนองบุญมาก จักรราช เทพารักษ์  ด่านขุนทด บ้านเหลื่อม  โนนสูง โชคชัย พิมาย โนนไทย ห้วยแถลง  ปากช่อง  สีคิ้ว  ปักธงชัย  ขามสะแกแสง เฉลิมพระเกียรติ พระทองคำ บัวใหญ่ ครบุรี บัวลาย เมืองยาง ศรีดา ชุมพวง วังน้ำเขียว ลำทะเมนชัย และแก้งสนามนาง

 

ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี ความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ 

 

ลพบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ 120 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี โคกสำโรง  ชัยบาดาล พัฒนานิคม ลำสนธิ ท่าหลวง  หนองม่วง สระโบสถ์ โคกเจริญ บ้านหมี่ และท่าวุ้ง

 

นครสวรรค์ น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ 25 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตาคลี  ลาดยาว  หนองบัว  ท่าตะโก  และไพศาลี 

 

ชัยภูมิ น้ำท่วมในพื้นที่ 16  อำเภอ 113 ตำบล  ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ เนินสง่า จัตุรัส  บ้านเขว้า แก้งคร้อ หนองบัวแดง หนองบัวระเหว คอนสวรรค์ ซับใหญ่ คอนสาร ภักดีชุมพล เทพสถิติ และบ้านแท่น

 

สระบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ 111  ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี บ้านหมอ พระพุทธบาท มวกเหล็ก  แก่งคอย  วังม่วง  เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด หนองแซง หนองแค วิหารแดง และหนองโดน

 

เพชรบูรณ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ 49 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี

 

นครนายก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านนา 2 ตำบล

 

ศรีสะเกษ น้ำล้นสปริงเวย์เข้าท่วมในพื้นที่อำเภอขุนหาญ  ความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ 

 

ตาก น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ 39 ตำบล 1 เทศบาลนคร ได้แก่ อำเภออุ้งผาง พบพระ แม่สอด ท่าสองยาง แม่ละมาด และบ้านตาก

 

สุรินทร์ น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 33 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ สังขะ บัวเชด ศรีขรภูมิ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี และกาบเชิง

 

บุรีรัมย์  น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ 62 ตำบล ความเสียหายอยู่ในระหว่างการสำรวจ ได้แก่ อำเภอโนนดินแดง  สตึก ปะคำ บ้านกรวด ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ ละหานทราย นางรอง หนองหงส์ ลำปลายมาศ และชำนิ

 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ต.ค.53

ขอนแก่น น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ 27 ตำบล ได้แก่ อำเภอภูผาม่าน บ้านไผ่ และชุมแพ

 

นนทบุรี แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ 54 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง และไทรน้อย

 

ปทุมธานี  น้ำเจ้าพระยาเอ่อล่นเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 39 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง และหนองเสือ

 

กำแพงเพชร น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ 33 ตำบล ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง ไทรงาม บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา ทรายทองพรานกระต่าย

 

นครปฐม แม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางเลน และปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม นครชัยศรี สามพราน  กำแพงแสน มีระดับสูงขึ้น

 

อุทัยธานี น้ำจากแม่น้ำวงก์และคลองโพธิ์ ไหลเข้าสู่แม่น้ำแควตากแดด ส่งผลทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเนินแจง และตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 300 ไร่  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

สิงห์บุรี น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี 2 ตำบล 1 เทศบาล 18 หมู่บ้าน ราษฎร

 

จันทบุรี ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี แก่งหางแมว เขาคิชกูฎ มะขาม สอยดาว และโป่งน้ำร้อน

 

เชียงใหม่ น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ 25 ตำบล ได้แก่ อำเภอดอยเต่า ชัยปราการ แม่วาง จอมทอง ดอยหล่อ ฮอด สันป่าตอง และสะเมิง

           

นอกจากนี้ ลำปาง เกิดดินถล่มทับเส้นทางลำปาง-เชียงใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ ๒๘-๒๙ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Update:22-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code