สรุปบทเรียนรู้การสร้างชุมชนจักรยาน

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนรู้การสร้างชุมชนจักรยาน ขึ้นที่ห้องพนมเวช ชั้น 3 โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ


/data/content/25458/cms/e_aijlmnprz178.jpg


       โดยมีผู้รับทุนจากโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะโดยการสนับสนุนของ สสส. (ปี 2554-2557) หลังจากดำเนินการร่วมสร้างชุมชนจักรยานผ่านมา 3 ปี (สำหรับผู้รับทุนเก่า) ได้สรุปบทเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานต่อไป โดยมี ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานชมรมฯและประธานกำกับทิศโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ


      ชมรมฯ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ชุมชนจักรยานฯ จาก 6 ชุมชน ในปี 54 ขยับมาเป็น 13 ชุมชนในปี 55 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 28 ชุมชนในปีถัดมา และปี 2557 เรากำลังสร้างแนวร่วมพื้นที่ดำเนินงานมากกว่า 30 ชุมชน ยกระดับการทำงานจากกิจกรรมรณรงค์ให้เป็นงานบูรณาการในทุกภาคส่วนของชุมชน จักรยานไม่ใช่พระเอก/data/content/25458/cms/e_fgkqtuwy2378.jpgหลักในทุกเรื่องแต่สามารถเป็นผู้เล่นได้หลายๆบทบาทในชุมชน การพิจารณาทางกายภาพร่วมเป็นอีกปัจจัยหนุนเสริมเอื้อให้ชุมชนหันมาเดินและใช้จักรยานกันมากขึ้น โดยเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนจักรยาน เพื่อเป็นเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการทำงานและช่วยให้เรามองรอบด้านมากขึ้น


      ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อเกิดกระบวนในพื้นที่อีก 80 ชุมชนทั่วประเทศที่เป็นแนวร่วมในการทำงาน นับเป็นอีกก้าวใหญ่ของการขับเคลื่อนของเรา ให้กำลังใจ สร้างแนวร่วมใหม่ เดินไป ปั่นไป กันเถอะ


 


 


       ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  

Shares:
QR Code :
QR Code