สระแก้วชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554 ร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นายวินัย วิทยานุกูล นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ถึงโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554 ร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เห็นว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกเหล้า รักษาศีล 5 ช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน

ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ โดยคัดเลือกจังหวัดนำร่อง จำนวน 37 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ภาคอีสานตอนบน 8 จังหวัด เลย มหาสารคาม นครพนม ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู ภาคอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

สระแก้วชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

ด้านภาคตะวันออก 4 จังหวัด สมุทรปราการ ตราด นครนายก จันทบุรี ภาคกลาง 4 จังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ปทุมธานี ภาคตะวันตก 4 จังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี และภาคใต้ 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร ตรัง เพื่อสนับสนุนรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการ โดยเชิญชวนให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน หรือ ลดการดื่มลงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเลิกดื่มตลอดชีวิต ซึ่งจะสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนใน 37 จังหวัด และจะขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี 2555 ต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code