สระแก้วจัดใหญ่งานบุญประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้า

สระแก้วจัดใหญ่งานบุญประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดงานบุญประเพณีแห่หอประสาทผึ้งปลอดเหล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2554 พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2,600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สระแก้วจัดใหญ่งานบุญประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้า  สระแก้วจัดใหญ่งานบุญประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน,แต่ละตำบล พร้อมกับพี่น้องประชาชน ร่วมจัดทำหอประสาทผึ้ง เข้าร่วมงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าของจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ในงานมีการประกวดขบวนแห่รณรงค์ปลอดเหล้า พร้อมมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมขบวนแห่ เช่น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว, องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ จากการดำเนินงานพบว่า 9 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วม่จัดงานบุญประเพณีแห่หอประสาทผึ้ง นอกจากนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับ “บุคคลต้นแบบงดเหล้า”
                                                 

เรื่อง: นายวิสุทธิศักดิ์ จันที
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

                                                                                                      

Shares:
QR Code :
QR Code