สมุนไพรบำบัด

featured

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 รับฟังบรรยาย เรียนรู้เทคนิคการป้องกัน บรรเทา และรักาาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นจากอาการต่างๆ ด้วย “สมุนไพรบำบัด” ศาสตร์การดูแลสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ลดการใช้ยาและสารเคมี โดย รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code