สมุทรปราการ มีโรคไข้เลือดออกสูง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สมุทรปราการ มีโรคไข้เลือดออกสูง thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสมุทรปราการสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเริ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ ขอให้ทุกพื้นที่ช่วยกันกำจัดยุงลาย


นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือกออกประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 6,008 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.18 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 6 ราย ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 93 คน คิดเป็นอัตราป่วย 7.23 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ น้อยที่สุดที่อำเภอบางบ่อ


โรคไข้เลือดออก เกิดจากไวรัสเดงกี่ อาการหรือสัญญาณอันตรายของไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ผู้ป่วยจะเบื่ออาหาร อาเจียน เมื่อกินยาลดไข้แล้วไข้มักจะไม่ลดลง หลังจากนั้นจะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ เช่น มีเลือดกำเดา มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังที่แขนขา ข้อพับ ผิวหนัง เลือดออกในอวัยวะภายในโดยอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายเป็นเลือด เป็นต้น จึงควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาทันที โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาแบบประคับประคอง จึงขอเตือนประชาชน หากมีไข้สูง อย่าซื้อยากินเอง เพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์ทำให้เลือดออกได้ง่าย ยาลดไข้ที่ใช้ได้ คือ ยาพาราเซตามอลเท่านั้น


ดังนั้น จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันแก่ประชาชนให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือทำลาย และ 3.เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ