สมาคมวอลเลย์ฯ รับโล่สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


สมาคมวอลเลย์ฯ รับโล่สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ thaihealth


สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในการสนับสนุนสร้างกระแสค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง


ท่านสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งทางสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้ร่วมสนับสนุนสร้างกระแสค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ให้ความสำคัญร่วมขับเคลื่อนสร้างกระแสสนับสนุนนโยบายสำคัญ คือการสร้างกระแสสนับสนุนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% ในปี พ.ศ.2556 และร่วมสร้างกระแสรณรงค์สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code