สมองล้า ขี้ลืมบ่อย เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อม

 

คนวัยทำงานเกิดภาวะสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่ ?
มีวิธีป้องกันอย่างไร ?

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ