สภาฯ ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ สส.-สว.

หวังสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้บริหารไทย

 

 สภาฯ ตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ สส.-สว.

          นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนและประธานรัฐสภานายชัย ชิดชอบ ได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะขึ้นภายในบริเวณรัฐสภาตามที่คณะกรรมาธิการฯ เสนอความเห็น เพื่อให้การติดตามดูแลสุขภาพสมาชิกรัฐสภาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หลังพบว่า สุขภาพของ สส. และ สว. ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ อาทิ ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า เนื่องจากภาวะอ้วนลงพุงหรือไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน โดยหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร์จะได้หารือร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวภายในสมัยประชุมนี้

 

          ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพของ สส. และ สว. พบว่า สุขภาพของ ส.ส. ชาย มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน 90 ซ.ม.) 44% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 82%

 

          สุขภาพของ ส.ส. หญิง มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน 80 ซ.ม.) 67% ปริมาณไขมันในช่องท้องเกินค่ามาตรฐาน 44% ความฟิตของร่างกายเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ขณะที่สุขภาพของ ส.ว. พบว่า เกือบทั้งหมดของจำนวน ส.ว. เข้าร่วมตรวจสุขภาพมีไขมันในช่องท้องเกินเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า 80% ขึ้นไป ส่วนความฟิตของร่างกายในอยู่เกณฑ์ปานกลาง ใกล้เคียงกับ ส.ส.

 

 

 

 

 

ที่มา: ไอ.เอ็น.เอ็น.

 

 

update 27-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ