สภาผู้สูงอายุฯ ดึง อปท.ร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อน

ดึงท้องถิ่นร่วมหวังช่วยคนชรา

สภาผู้สูงอายุฯ ดึง อปท.ร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อน 

            นางธิดา ศรีไพพรรณ์ เลขา ธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับทุนดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในต่างจังหวัด

 

            ทั้งนี้ ปัญหาที่พบผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นว่าอบต.ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท ถือเป็นการช่วยเหลืออยู่แล้ว จึงไม่ร่วมโครงการต่อ

 

            สำหรับโครงการระยะที่ 1 ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ในปี 2552 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 367 ตำบล มีเพียง 205 แห่งที่รับช่วงสานต่อโครงการ ดังนั้นในปีนี้จะใช้เทคนิคพี่สอนน้อง คือ ให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้ อปท.ร่วมโครงการมากๆ

 

            อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั้งสิ้น 2.1 หมื่นชมรม และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากชมรมผู้สูงอายุใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่สมาคม

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update 27-01-53 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

Shares:
QR Code :
QR Code