สป.ร่วมใจ ต้านภัยหวัด 2009

ชู 6 มาตรการป้องกันกำลังพล

 

            สสส. จับมือ กองทัพไทย ต้านหวัด 2009 ในส่วน สป. พร้อมชู 6 นโยบายป้องกำลังพล เน้นสร้างความรู้ ดูแลชุมชน

 

            (16 ต.ค.) เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดงาน ประกาศนโยบาย รวมพลังกองทัพไทย ต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 ในส่วน สป. เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ อาคาร สป.แจ้งวัฒนะ

 

            นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กองทัพ เป็นสถานที่ที่มีกำลังพลรวมกันกว่า 4 แสนคน มีทหารประจำการ นักเรียนรักษาดินแดน ทหารเกณฑ์ อยู่รวมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน อยู่ใกล้ชิดกัน หากมีกำลังพลป่วยเกิดขึ้น 1 คน การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย และลุกลามอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหวัด 2009 ให้กำลังพล สามารถดูแลตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนรอบข้างได้ อีกทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของหวัด 2009 ระลอกสองได้ ที่สำคัญต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยของตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ ออกกำลังกาย เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหวัด 2009 ได้

 

           ด้าน พล.ต.ถนอม สุภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สนพ.สสน.สป.) กล่าวว่า  สป.ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ผ่านนโยบาย 6 ประการ คือ 1.จัดทำนโยบายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้อนุมัติกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ 2.เสริมทักษะทางด้านความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันหวัด 2009 ให้แก่กำลังพล 3.ดูแลคนและชุมชนรอบข้าง โดยการให้ความรู้ และแนะนำเรื่องของสุขอนามัยให้แก่ชาวชุมชนรอบบริเวณที่ทำงาน 4.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยการทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงที่กำลังพลสัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น 5.จัดระบบการบริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะคนไข้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นหวัด 2009 จะจัดที่นั่งแยกกับผู้ป่วยด้วยโรคอื่น ๆ 6.ปรับทัศนคติ ว่าเราทุกคนต้องมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสวมหน้ากาก เมื่อออกไปในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของหวัด 2009

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์ team content www.thaihealth.or.th

 

 

update 19-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ