สปสช.แจงสิทธิประกันสุขภาพพระสงฆ์

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สปสช.แจงสิทธิประกันสุขภาพพระสงฆ์ thaihealth


สปสช.แจงสิทธิประกันสุขภาพพระสงฆ์


นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นภารกิจภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ สปสช.ดูแลให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ก่อนหน้านี้ แต่ละพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งการตรวจสุขภาพและการคัดกรองโรคพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพ


รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เขต 10 จับมือกับ ร.พ.เอกชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง, เขต 4 นำร่องดูแลสุขภาพพระที่วัดหลังเขาวนาราม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการถวายความรู้พระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพ และโครงการปิ่นโตสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมตระหนัก และเขต 2 ดำเนินโครงการร่วมกับ ร.พ.พุทธชินราช เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง และในปี 2561 ยังมีแผนดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดูแลปัญหาเบาหวานและความดันในพระสงฆ์


ทั้งนี้ หลังจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้ประกาศใช้ เมื่อปลายปี พ.ศ.2560 จะส่งผลให้โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เบื้องต้น สปสช.เขตในแต่ละพื้นที่ได้เร่งสำรวจเลข 13 หลัก พร้อมลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่ ดำเนินการร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนขับเคลื่อนโดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกช่องทาง เน้นการมีส่วนร่วมของ อปท.และชุมชน ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์

Shares:
QR Code :
QR Code