สปสช.ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้ สร้างสุขภาวะชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของภาคีสุขภาพ ได้แก่ สปสช., กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)เรื่อง “การบูรณาการสุขภาวะชุมชน” ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกัน คือนำศูนย์การเรียนรู้ของ สสส.กว่า 50 แห่ง มีเครือข่ายเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมกับข้อมูลบริการของ สปสช.ที่มีโครงการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ปีละ 3,000 ล้านบาท รวมเข้ากลไกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด(pha)ของ สช.ที่ให้พื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการ

“นำไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด มาพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้จังหวัดละ 1 แห่ง มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ โรคไม่ติดต่อ โดยใช้จุดแข็งของกระทรวงสาธารณสุข คืออาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ทั่วประเทศกว่าล้านคน เป็นแกนหลักในการทำหน้าที่ เชื่อว่าการบูรณาการนำจุดแข็ง ลบจุดด้อย ของภาคีสุขภาพหลัก จะช่วยให้ระบบสุขภาพไทย พัฒนาไปได้ถูกทางอย่างมั่นคงและยั่งยืน”นายแพทย์ประทีป กล่าว

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ